English version

Welkom op de site van Verloskundigenpraktijk Bijlmermeer

Op deze site vind je informatie over onze praktijk en kan je - indien gewenst -
je aanmelden. Daarnaast willen wij je informeren over allerlei zaken die met kinderwens, zwangerschap, bevalling en de rol van de verloskundige te maken hebben. Ook tref je een groot aantal links aan die behulpzaam kunnen zijn alvorens je zwanger wordt, tijdens je zwangerschap, de bevalling en daarna. Zo hopen wij alvast vele vragen te beantwoorden.

Maar veel liever ontmoeten we jou en je eventuele partner persoonlijk om jullie te kunnen begeleiden rondom de zwangerschap en de geboorte van jullie kindje.

Verloskundigenzorg wordt volledig door je zorgverzekeraar vergoed.
De praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen.
Via deze beroepsvereniging zijn ook onze betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyreglement geregeld. www.knov.nl

Henna Playfair | Gladys Wilson | Willemijn Speelman | Lucienne Read | Soraya cudjo | Karla van Vliet


Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De verloskundigen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van deze site. In deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Elke zwangerschap kent zijn eigen specifieke omstandigheden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delivery Group BV.