Handige links

Overzicht van alle handige links

Hieronder hebben wij diverse links geplaatst naar website met informatie over anticonceptie, bevallen, zwangerschappen en andere belangrijke onderwerpen.

Anticonceptie

www.anticonceptie.nl

www.zanzu.nl

https://strakszwangerworden.nl/

Belangenvereniging

www.knov.nl

www.nvog.nl

Bevalling

https://deverloskundige.nl/bevalling

https://www.amc.nl/web/specialismen/verloskunde/zwanger-en-bevallen-van-a-tot-z/bevallen-in-amsterdam-umc.htm

https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/187/bevallingspijn/

Borstvoeding

https://www.lactatiekundigamsterdam.nl/

https://mypump.nl/

https://deboezemvriend.nl/

https://borstvoeding.com/

Erfelijkheid/prenataal onderzoek

www.prenatalescreening.nl

www.erfelijkheid.nl

www.pns.nl/prenatale-screeningen

Extra begeleiding in je zwangerschap

Voorzorg

https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/voorzorg/

Twee- of meerlingen

https://www.amc.nl/web/specialismen/verloskunde/zwangerschap-van-week-tot-week/tweeling-of-meerling.htm

Wat is NVOM?

Tienerzwangerschap

www.tienermoeders.nl

Klachtencommissie https://klachtverloskunde.nl/
Kraamzorghulp

https://www.joykraamzorg.nl/

https://www.zorgmaat.nl/

https://www.dekleineamsterdammer.nl/

Ongedocumenteerd

https://doktersvandewereld.org/

https://www.zorgwijzer.nl/faq/onverzekerbare-vreemdelingen

Reizen https://www.ggdreisvaccinaties.nl/aandachtspunten/zwangerschap-en-reizen
Stuitligging https://stuitinwest.nl/
Vaderschap

www.ikvader.nl/ (handige tips voor vaders)

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind/vraag-en-antwoord/kind-erkennen-waneer-waar

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag

 

Voeding https://voedingscentrum.nl/
Voorlichting

https://deverloskundige.nl/home/ (algemeen)

https://www.rokeninfo.nl/zwanger/tijdens-de-zwangerschap (roken)

https://www.ikstopnu.nl/bibliotheek/roken-en-zwangerschap/ (roken)

https://www.alcoholvrijzwanger.nl/ (alcohol)

www.alcoholenzwangerschap.nl (alcohol)

www.fasstichting.nl (alcohol)

www.rivm.nl/hielprik (hielprik)

www.rivm.nl/gehoorscreening (gehoortest)

Ziekenhuis informatie

AUMC (amc&vu)

https://www.amc.nl/web/specialismen/verloskunde.htm

OLVG

https://www.olvg.nl/locatie-oost/anna-paviljoen-0

Amstelland ziekenhuis

https://ziekenhuisamstelland.nl/nl/patienten/specialismen-en-afdelingen/verloskunde/

Zwangerschapscursus https://rondomdegeboorte.nl/
Zwanger en Corona https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap#:~:text=Het%20coronavirus%20SARS%20severe%20acute,het%20groeien%20van%20de%20buik.
Zwanger en werken

https://www.rivm.nl/zwangerschap-en-werkhttps://www.rivm.nl/brochure-kinderen-krijgen-denk-na-over-risicos-op-uw-werk

https://www.fnv.nl/downloads/zwanger-brochure-werk-en-zwangerschap#/